Chat with us, powered by LiveChat

Zabytki Węgrowa

/Zabytki Węgrowa
Zabytki Węgrowa2019-01-15T14:25:14+00:00

Bazylika Mniejsza p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz Świętych: Piotra, Pawła i Katarzyny

to najstarszy budynek w mieście. Z 1414 r. pochodzi pierwsza wzmianka o drewnianym kościele. Obecnie jest to kościół barokowy, pierwotnie gotycki z początku XVI wieku. W latach 1558-1630 kościół protestancki. Gotycki kościół murowany z początków XVI wieku w 1703 r. podczas trwania wojny północnej został spalony przez Szwedów. Odbudowany został przez wojewodę płockiego, Jana Dobrogosta Krasińskiego w latach 1703-1711. Prace budowlane prowadził Carlo Ceroni, przypuszczalnie według planów Tylmana van Gameren. Wewnątrz unikalny zespół fresków pędzla Michała Anioła Palloniego, niesamowity obraz „Taniec Śmierci” z XVII w. W zakrystii znajduje się lustro słynnego maga Twardowskiego.

Lustro Twardowskiego

znajduje się ono w zakrystii Bazyliki Mniejszej. Jest to kruszcowe zwierciadło w ciemnych ramach, potocznie nazywane „Lustrem Twardowskiego” pochodzące z drugiej połowy XVI w., w ramie z połowy XVII w, umieszczone w zakrystii ponad głównym wejściem. Płyta zwierciadła o wymiarach 560 x 465 mm, grubości 8 mm waży 17,8 kg i została wykonana z kruchego białego metalu: srebra, cyny i cynku. Ponadto wokół lustra znajduje się dziś ledwo dostrzegalny grawerunek przedstawiający roślinne arabeski w postaci falistospiralnej wici z cechami charakterystycznymi dla zdobnictwa złotniczego połowy XVI w. Wokół lustra na ramie widnieje napis w języku łacińskim „LUSERAT HOC SPECULO MAGICAS TVARDOVIUS ARTES LUSUS AT ISTE DEI VERSUS IN OBSEQUEUM EST”, co można przetłumaczyć: „Tym lustrem Twardowski czynił magiczne sztuki, ale obrócone to zostało na służbę Bogu” .

Zespół Poreformacki

złożony jest z klasztoru i kościoła p.w. Świętych: Piotra z Alkantary i Antoniego z Padwy. Położony jest 500 metrów od rynku przy ulicy Kościuszki. Zakon Ojców Reformatów sprowadził do Węgrowa podskarbi wielki koronny Jan Kazimierz Krasiński w latach 1669-72 r. Barokowy kościół zaprojektował Tylman van Gameren, pracami budowlanymi kierował Carlo Ceroni. W ołtarzu głównym umieszczono wspaniałą rzeźbę Chrystusa Ukrzyżowanego dłuta Andrzeja Schlütera. W katakumbach klasztoru spoczywają zmarli szlachcice z najznamienitszych rodów z Mazowsza i całej Polski – w sumie 250 osób. Ich ciała dzięki wyjątkowemu mikroklimatowi zachowały się do dziś, mimo że zostali pochowani kilkaset lat temu. Znajduje się tam kaplica nagrobna z trumną fundatora, ówczesnego właściciela Węgrowa, Jana Dobrogosta Krasińskiego.

Cmentarz Rzymsko-katolicki

w jego centralnym punkcie znajduje się kaplica cmentarna – mauzoleum rodziny Łubieńskich herbu Pomian z Ruchny, do 1869 r. właścicieli miasta. Zbudowana została w końcu XIX wieku w stylu neoromańskim, według projektu Kazimierza Zajączkowskiego. Na cmentarzu można zobaczyć wiele zabytkowych nagrobków z XIX wieku.

Dom Gdański

usytuowany jest na północnej pierzei rynku. Jest to barokowy gmach z falistym szczytem, kryty dachem mansardowym z lukarnami. Zbudowany ok. połowy XVIII wieku. Jego nazawa wywodzi się od kupców gdańskich, którzy utrzymywali swoją faktorię handlową w czasach, kiedy Węgrów był węzłem handlowym łączącym szlaki z czterech krańców Rzeczypospolitej. Obecnie mieści bibliotekę , którą warto odwiedzić na mini-muzeum regionalne, prezentujące kulturę ludową okolic Węgrowa. W piwnicach Domu Gdańskiego znajduje się galeria wystaw czasowych.

Kolegium Księży Komunistów

położone jest w sąsiedztwie rynku, w południowo-wschodniej pierzei rynku. Jest to gmach barokowy zaprojektowany prawdopodobnie przez Jana Reisnera dla sprowadzonych przez Jana Dobrogosta Krasińskiego w 1712 r. do Węgrowa księży komunistów. Budynek mieścił niegdyś seminarium i szkołę średnią (podwydziałową w czasach Komisji Edukacji Narodowej). Po II wojnie światowej znajdowało się tutaj więzienie i katownia Urzędu Bezpieczeństwa. Do czasów obecnych zachowała się tylko jedna wieża.

Cmentarz Ewangelicki

położony jest ok. 400 metrów na północny-zachód od rynku, przy ul. Ewangelickiej. Dawniej była tutaj dzielnica protestancka. Na cmentarzu znajduje się najstarszy w dawnym woj. Siedleckim drewniany kościół, wybudowany w 1679 r. w jedną noc, jak głosi legenda. Na cmentarzu można zobaczyć zabytkowe nagrobki Szkotów z XVII/XVII w., których do Węgrowa sprowadził Bogusław Radziwiłł.

Kościół Ewangelicko-Augsburski

położony jest na zachód od rynku, przy ul. Narutowicza. Jest budowlą salową, z wieżą, kruchtą i chórem muzycznym. W prezbiterium znajduje się drewniany ołtarz z obrazem olejnym „Chrystus w Ogrójcu” z 1860 r. Organy na chórze zaliczają się do najcenniejszych zabytków w tej kategorii w Polsce

Drukarnia Ariańska

na północno-zachodnim skraju rynku, przy wylocie ulicy Gdańskiej, znajduje się parterowy murowany dom z wysokim dachem krytym blachą. Lokalna tradycja identyfikuje go z drukarnią, w której arianie publikowali swoje księgi teologiczne i programowe manifesty.

Odlewnia dzwonów Braci Kruszewskich

działająca od 1920 roku należy do rodziny Kruszewskich. Jest to jedna z dwóch ludwisarni w Polsce. Piękne brzmienie dzwony zawdzięczają wieloletniemu doświadczeniu swoich twórców. Chlubą Kruszewskich są dwa dzwony wykonane w 1973 roku, sprzężone z mechanizmem zegara na wieży Zamku Królewskiego w Warszawie. Wykonane zostały w czynie społecznym. Większy waży 840 kg., a mniejszy 465 kg.