fbpx

Kontakt  Active-Revital
  ul. Gdańska 80
  Węgrów,
  07-100
  25 792 27 27
  recepcja@active-revital.pl

  Wpisanie się do formularza „Szybki Kontakt” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną. Informujmy, że Administratorem danych osobowych jest Hotel Krasnodębski Sp. z o. o. z siedzibą w Węgrowie (07-100), przy ulicy Gdańskiej 80. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), art. 6 ust 1. lit f w celu realizacji przesłanego zapytania na formularzu „Szybki Kontakt”.
  Kontakt do Administratora danych: tel. +48 25 792 27 27 lub adres e-mail: recepcja@hotel-krasnodębski.pl
  Podane dane przez Pana/Panią będą przechowywane do czasu zakończenia korespondencji zamieszczonej w formularzu „Szybki Kontakt”. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane. Odbiorcami danych osobowych mogą być następujący odbiorcy: firmy świadczące usługi serwisowe IT i poczty elektronicznej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na przesłane zapytanie w formularzu „Szybki Kontakt”