Chat with us, powered by LiveChat

Wędkarstwo

/Wędkarstwo
Wędkarstwo2019-01-15T14:25:15+00:00

Od niedawna zwiedzanie miasta nie jest jego jedyną atrakcją. Wraz z oddaniem do użytku zalewu nad Liwcem, w Węgrowie pojawiły się nowe możliwości wypoczynku, zwłaszcza dla miłośników różnych form turystyki wodnej i ogólnosportowej. Dzięki inwestycji pn. „Wykorzystanie Doliny Liwca do celów turystycznych” powstało ponad 25 ha terenów rekreacyjnych, w tym zalew i trzy stawy na starorzeczu.

Na potrzeby turystów na zbiornikach wodnych i otaczającym je obszarze wykonano 10 stanowisk wędkarskich, pomosty, ścieżki rowerowe o długości 2,3 km, starannie urządzone place zabaw dla dzieci, boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę i kometkę oraz miejsca piknikowe.